SPRAWY RODZINNE

w szczególności:

 • o rozwód z ustaleniem winy za rozkład pożycia
  lub bez orzekania o winie
 • o separację
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ustalenie rozdzielności majątkowej
 • o alimenty
 • o zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  i inne z zakresu władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa