SPRAWY GOSPODARCZE

w szczególności:

 • stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  jak i osobowych spółek prawa handlowego i spółek kapitałowych (osób prawnych)
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów
 • analiza i ocena prawna zawieranych umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi
 • udział w negocjacjach
 • windykacja wierzytelności
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych na wszystkich ich etapach
 • zastępstwo w sprawach ze stosunku pracy
 • Analiza umów Włocławek

  Analiza umów jest niezwykle ważna z punktu widzenia przedsiębiorców. Efektywne prowadzenie swojej działalności gospodarczej opiera się na prawidłowo skonstruowanych umowach. Język prawniczy i jego specyfika wymaga zaangażowania profesjonalisty, który działając w Państwa interesie zabezpieczy prowadzony biznes na etapie zawierania umów, a także w trakcie ich realizacji.

  Zajmujemy się analizą i oceną prawną zawieranych umów. Analizujemy treść projektów umów pod kątem zabezpieczenia interesów strony umowy, jej skuteczności oraz zgodności z prawem. Proponujemy Państwu wprowadzenie zmian, które mają na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyk związanych z zawarciem umowy. Przygotowana przez nas analiza umów pozwoli Państwu na prawidłową ocenę stanu faktycznego, a także na podjęcie najkorzystniejszej dla Państwa decyzji biznesowej.

  Obsługa prawna firm Włocławek

  Wiele firm w czasie swojej działalności potrzebuje pomocy prawników. Prowadzenie własnej firmy opiera się na różnego rodzaju przepisach, a także regulacjach prawnych. Obsługa prawna firm to nic innego, jak czuwanie nad ich poprawnym funkcjonowaniem w świetle prawa poprzez specjalistów w tej dziedzinie. Dobry wybór specjalistów pozwala na uniknięcie niepotrzebnych błędów i konsekwencji finansowych. Obsługa prawna firm to nie tylko wsparcie prawne w kwestiach bieżących, to również doradztwo w zakresie negocjacji handlowych, odzyskiwaniu wierzytelności czy reprezentowanie firmy w sądzie lub innych instytucjach. Oferujemy Państwu nawiązanie współpracy z naszą kancelarią,gdyż wiedza i zdobyte przez nas doświadczenie w profilu działalności gospodarczych, pozwalają nam na stałą i kompleksową obsługę prawną firm. W ramach świadczonej przez nas usługi mogą liczyć Państwo na wsparcie zgodne z Państwa oczekiwaniami, profilem prowadzonej działalności gospodarczej, a także z charakterem przeprowadzanych czynności.

Zapraszamy do kontaktu www.adwokaci-gorscy.pl