SPRAWY GOSPODARCZE

w szczególności:

 • stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  jak i osobowych spółek prawa handlowego i spółek kapitałowych (osób prawnych)
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów
 • analiza i ocena prawna zawieranych umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi
 • udział w negocjacjach
 • windykacja wierzytelności
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych na wszystkich ich etapach
 • zastępstwo w sprawach ze stosunku pracy

Zapraszamy do kontaktu www.adwokaci-gorscy.pl