Sprawy karne i karno-skarbowe

obejmują

  • obronę oskarżonych przed sądami powszechnymi
    wszystkich instancji (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi)
    oraz przed Sądem Najwyższym
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń i innych środków zaskarżenia
  • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym
  • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia
  • udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora, policję oraz organy skarbowe
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

Dowiedz się więcej o naszej kancelarii adwokackiej tutaj.