Kancelaria Adwokacka Włocławek

Jesteśmy adwokatami od 1987 r. Kontynuujemy tradycję rodzinną naszego ojca i  teścia adwokata Łucjana Gogołka, wieloletniego członka Izby Adwokackiej w Toruniu.

W ramach naszej kancelarii we Włocławku zapewniamy profesjonalną pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym przed sądami, urzędami administracji państwowej i  samorządowej, zarówno we Włocławku, jak i na terenie całego kraju.

Zajmujemy się sprawami cywilnymi, rodzinnymi, spadkowymi, karnymi, karno-skarbowymi, podatkowymi, gospodarczymi, administracyjnymi, pracowniczymi i z zakresu prawa spółek handlowych.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, opinie prawne, projekty umów oraz prowadzimy windykację należności.

Oferujemy Państwu nasze wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm. Zapraszamy do naszej kancelarii we Włocławku, ul. Kilińskiego 12A/4  (I piętro)

Więcej o naszej kancelarii adwokackiej

Adwokat Włocławek

Prowadzona przez naszych prawników działalność, poza występowaniem w sprawach naszych klientów w przeróżnych postępowaniach przed sądami, prokuraturami, policją i inymi organami np. urzędami skarbowymi czy organami administracji państwowej, w sprawach, których zakres sprecyzowany jest w ramach informacji nt. poszczególnych spraw, którymi się zajmujemy, polega na doradzaniu klientom w rozwiązywaniu ich problemów prawnych, wyjaśnianiu celowości określonego postępowania, ułatwianiu zrozumienia treści orzeczeń, decyzji, pism sformułowanych często, niezrozumiałym dla osób niebędących prawnikami, językiem prawniczym.

Sporządzamy też dla naszych klientów na ich życzenie pisma procesowe i wszelkie inne w różnych rodzajach spraw i na różnych etapach procesowych, wydajemy opinie prawne w odniesieniu np. do treści umów, zarówno przed i po ich zawarciu przez klienta.

Nasza kancelaria prawna zajmuje się sprawami cywilnymi m.in. odzyskiwanie odszkodowań, podział majątku, sprawy o zapłatę i wydanie nieruchomości, ochrona naruszonego posiadania oraz dóbr osobistych.

Prowadzimy rozprawy rodzinne, m.in. rozwody, separacje i alimenty, ograniczenie władzy rodzicielskiej, miejsce pobytu małoletniego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Prowadzimy sprawy gospodarcze, w szczególności pełna obsługa prawna firm, zakładanie i przekształcanie spółek kapitałowych i prawa handlowego, analiza prawna umów (analizujemy i poddajemy ocenie prawnej umowy), reprezentujemy firmy w sądach i urzędach.

Obrona w sprawach karnych – W sprawach karnych przedstawiamy dla klientów najlepsze dla nich warianty postępowania w oparciu o rzetelną analizę akt sądowych i wykorzystanie przez nas wiedzy. Jesteśmy dla klientów dostępni, nie unikamy z nimi kontaktów i na bieżąco informujemy ich o stanie sprawy i możliwych sposobach jej pozytywnego dla nich zakończenia.