Specjalizacje Kancelarii

SPRAWY CYWILNE, w tym SPADKOWE
w szczególności:

 • podział majątku wspólnego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • dotyczące służebności
 • o zapłatę
 • odszkodowawcze
 • o eksmisję i o wydanie nieruchomości
 • postępowania windykacyjne

 
Prawo cywilne

SPRAWY RODZINNE
w szczególności:

 • o rozwód z ustaleniem winy za rozkład pożycia
  lub bez orzekania o winie
 • o separację
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ustalenie rozdzielności majątkowej
 • o alimenty
 • o zabezpieczenie potrzeb rodziny
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
  i inne z zakresu władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa

Prawo rodzinne


SPRAWY GOSPODARCZE:

 • stała i kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  jak i osobowych spółek prawa handlowego i spółek kapitałowych (osób prawnych)
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • sporządzanie wniosków do KRS
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów
 • analiza i ocena prawna zawieranych umów
 • sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie przed wszelkimi sądami, urzędami oraz organami egzekucyjnymi
 • udział w negocjacjach
 • windykacja wierzytelności
 • zastępstwo w postępowaniach podatkowych na wszystkich ich etapach
 • zastępstwo w sprawach ze stosunku pracy

 
Prawo gospodarcze

SPRAWY KARNE i KARNO-SKARBOWE:

obejmują

 • obronę oskarżonych przed sądami powszechnymi
  wszystkich instancji (rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi)
  oraz przed Sądem Najwyższym
 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń i innych środków zaskarżenia
 • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuratora, policję oraz organy skarbowe
 • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

Prawo karne