SPRAWY CYWILNE W TYM SPADKOWE

w szczególności:

  • podział majątku wspólnego
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku i zniesienie współwłasności
  • zasiedzenie
  • dotyczące służebności
  • o zapłatę
  • odszkodowawcze
  • o eksmisję i o wydanie nieruchomości
  • postępowania windykacyjne